หน้าแรก / หมวดหมู่ทั้งหมด / 3D Rapid Protoyping / Stereolithography (SLA) / <script>alert (" ในประเทศไทยคนไทยสัญชาติพม่าถูกเลือกปฏิบัติโดยมีสาเหตุจากโรคโควิด -19 และ

<script>alert (" ในประเทศไทยคนไทยสัญชาติพม่าถูกเลือกปฏิบัติโดยมีสาเหตุจากโรคโควิด -19 และ

รายละเอียด <script>alert (" ในประเทศไทยคนไทยสัญชาติพม่าถูกเลือกปฏิบัติโดยมีสาเหตุจากโรคโควิด -19 และ

In Thailand, Burmese citizens are being discriminated by Thai people on the grounds of Covid-19 and WSA strongly disgree to accept such discrimination.


Stop such discrimination


Does Thai Law allow Thai police to rape Burmese women facing trial in Thailand?In a country like Thailand, which is mainly relying on foreign tourism business, this treatment of foreign prisoners is unacceptable.


Take immediate effective legal action against the perpetrator.

ในประเทศไทยคนไทยสัญชาติพม่าถูกเลือกปฏิบัติโดยมีสาเหตุจากโรคโควิด -19 และ WSA ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะยอมรับการเลือกปฏิบัติดังกล่าว
หยุดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว
กฎหมายไทยอนุญาตให้ตำรวจไทยข่มขืนหญิงชาวพม่าที่ถูกพิจารณาคดีในประเทศไทยหรือไม่?
ในประเทศเช่นประเทศไทยซึ่งพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักการปฏิบัติต่อนักโทษต่างชาติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ดำเนินการทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลทันทีกับผู้กระทำความผิด

Hacked By WSA
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2564 18:28 น.

เจ้าของประกาศ

ความคิดเห็น

จงพิมพ์คำว่า เครื่องจักร ลงในช่องด้านล่าง
ส่งความเห็น
หมวดหมู่: 3D Rapid Protoyping /Stereolithography (SLA) ความต้องการ ซื้อ maxxa จังหวัด ฉะเชิงเทรา

-

R77

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์

ประกาศใกล้เคียง <script>alert (" ในประเทศไทยคนไทยสัญชาติพม่าถูกเลือกปฏิบัติโดยมีสาเหตุจากโรคโควิด -19 และ WSA ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะยอมรับการเลือกปฏิบัติดังกล่าว หยุดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว กฎหมายไทยอนุญาตให้ตำรวจไทยข่มขืนหญิงชาวพม่าที่ถูกพิจารณาคดีในประเทศไทยหรือไม่? ในประเทศเช่นประเทศไทยซึ่งพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักการปฏิบัติต่อนักโทษต่างชาติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดำเนินการทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลทันทีกับผู้กระทำความผิด")</script>