ประกาศซื้อด่วน
ประกาศซื้อด่วนคืออะไร? คือ ประกาศที่ต้องการหาซื้อหรือเช่าเท่านั้น! (ไม่มีประกาศขาย) เช่น ถ้าท่านต้องการหาสินค้าหรือบริการใด ให้โพสต์ที่นี่ได้เลย ผู้ขายจะเข้ามาเช็คว่า มีสินค้าที่ท่านต้องการหรือไม่ โดยผู้ขายจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงไว้

ลงประกาศซื้อด่วน ห้ามลงประกาศขาย!

จงพิมพ์คำว่า "เครื่องจักร" ลงในช่องด้านล่าง
ลงประกาศ

ตามหาหัวBT-40 ญี่ปุ่น มือ2 0815661869

ทัศพล +66926282824

สนใจใครมีขายติดต่อได้แวคคั่มมื 0931517984

เลเซอร์

10 มี.ค. 2563 23:19 น.

สิธิพร ทองพาสุข 0638629616

คุณเอ 0988893270

อับดุลรอนี สมาน 0987455844

จิรภาส 0885024034

จิรภาส จงรักภิญโญกุล 0885024034

ภานุวัตน์ สยามมล 0833692750

ชนิภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ 0969098566

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์