ประกาศซื้อด่วน
ประกาศซื้อด่วนคืออะไร? คือ ประกาศที่ต้องการหาซื้อหรือเช่าเท่านั้น! (ไม่มีประกาศขาย) เช่น ถ้าท่านต้องการหาสินค้าหรือบริการใด ให้โพสต์ที่นี่ได้เลย ผู้ขายจะเข้ามาเช็คว่า มีสินค้าที่ท่านต้องการหรือไม่ โดยผู้ขายจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงไว้

ลงประกาศซื้อด่วน ห้ามลงประกาศขาย!

จงพิมพ์คำว่า "เครื่องจักร" ลงในช่องด้านล่าง
ลงประกาศ

อับดุลรอนี สมาน 0987455844

จิรภาส 0885024034

จิรภาส จงรักภิญโญกุล 0885024034

ภานุวัตน์ สยามมล 0833692750

ชนิภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ 0969098566

บุญชัย 0864894824

Tswat Mu 0835412216

เสริมเกียรติ กูลพิมาย 098-0323352

ชอบใจกดไลค์ ถูกใจให้แชร์