การฉีดพลาสติกคืออะไร??

การฉีดพลาสติกคืออะไร?

การฉีดพลาสติกคืออะไร?

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก (Injection Moulding) คือ กระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีด  โดยเม็ดพลาสติกจะผ่านความร้อนจนหลอมละลายเป็นของเหลว  แล้วเครื่องจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์  หลังจากที่ชิ้นงานปลดออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์

ตัวอย่างเครื่องฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก01การฉีดพลาสติก05

 ส่วนของกระบอกฉีด และ สกรูฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก02การฉีดพลาสติก08
ขั้นตอนการฉีดพลาสติก   ปั่น  ->   หลอม ->   ฉีด  ->  ปลด  -> ปั่น ~~~~~~ >
การฉีดพลาสติก07

เม็ดพลาสติก  ====== (ฉีดพลาสติกเข้าพิมพ์) ====>  ชิ้นงานพลาสติก
การฉีดพลาสติก10การฉีดพลาสติก (1)การฉีดพลาสติก18การฉีดพลาสติก (1)หน้า ไลอ้อน สีดำ 200
    

ตัวอย่างวีดีโอกระบวนการฉีดพลาสติก

Cr.thaileoplastic.com

ภาพจาก: www.ijei.org