เทคนิคการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

เทคนิคการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

เทคนิคการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

เทคนิคการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

เทคนิคการใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

Milling

มิลลิ่ง (milling)
Milling คือ ชื่อ ของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่เราเรียกว่าเครื่องกัด หรือเครื่อง milling ที่เราเรียกติดปากกันทั่วไป, เครื่อง milling โดยปกติทั่วไปจะมีทั้ง หมด 3 แกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z

 

ลักษณะงานของงานที่ผลิตด้วยกระบวนการ milling จะแตกต่างกับงานกลึง คือ งานกลึง จะเป็นลักษณะที่ชิ้นงานหมุน แต่ cutting tool จะอยู่กับที่ แต่ในกระบวนการ milling นั้น ชิ้นงานจะอยู่กับที่ cutting tool จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานในแนวแกน X,Y,Z
ในงานกลึงนั้นงานชิ้นงานส่วนมากจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก(เนื่องจากชิ้นงานมีการหมุนในแนวรัศมี)โดยเฉพาะในงานกลึงปอก ส่วนงาน milling นั้น ถ้าผลิตด้วยเครื่อง milling แบบ manual นั้น ชิ้นงานส่วนมากจะเป็นลักษณะของการเดินแนวตรงมากกว่า เช่น เดินกัดร่อง (slot), เดินปาดผิว (facing), คว้านรู (boring) เป็นต้น. สำหรับในงานเดินโค้งก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะให้เป็นแนวโค้งที่สม่ำเสมอค่อนข้างจะลำบาก เพราะการป้อนชิ้นงานด้วยมือหมุนในเครื่อง milling แบบ manual จะทำได้เพียงการเคลื่อนที่ในแนวตรงเท่านั้น หากต้องการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง ต้องป้อนสองแกนพร้อมๆ กัน ให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ้งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก จะทำในงานที่ไม่ต้องการความละเอียดสูงเท่านั้น.
ถ้าต้องการงานที่เป็นลักษณะโค้งหรือเดินกัดในแนวรัศมีที่ต้องการความแม่นยำสูงนั้น ต้องใช้เครื่อง CNC milling เท่านั้น เนื่องจากสามารถควบคุมทิศทางการเดินด้วยโปรแกรมสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั้ง 3 แกน ทั้ง X,Y,Z อีกอย่างในการสร้างโปรแกรมนั้นก็ง่ายเนื่องจากใช้ software ช่วยในการเขียนโปรแกรม ทำให้เราไม่ต้องมากังวลจะเขียนโปรแกรมอย่างไร X เท่าไหร่ Y เท่าไหร่ หรือ X เท่าไหร่ งานจึงจะออกมาเป็นแนวโค้งให้เรา โดยที่เราสามารถสร้างรูปชิ้นงานด้วยโปรแกรม CAD ทั่วๆ ไปเช่น Auto CAD แล้วใช้โปรแกรมประเภท CAM แปลงออกมาเป็นโค๊ดสำหรับเครื่อง CNC ออกมาให้เรา