รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU เครื่องจักร CNC 5แกน ประสิทธิภาพสูงที่สามารถจัดการกับชิ้นงานที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี การที่มี 5 แกน ช่วยให้ความสามารถในการดำเนินงานนั้นดีมากยิ่งขึ้น ให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และ คุณภาพของชิ้นงานที่ออกมาตามความต้องการ ช่วยลดระยะเวลาการดำเนินได้มากยิ่งขึ้น

มอเตอร์ทั้งสองของ (Rotary B,C) จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ ช่วยในเรื่องของความเสถียรในตารางการออกแบบ 5 แกน

0 (1)0


 

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU

รีวิว เครื่องจักร CNC Makino รุ่น a51nx-5XU