แสดงประกาศทั้งหมดของ sahachai_machinery
โทร.086-644-2630
เครื่องกลึงวินโฮ (WINHO) 480x1000 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงวินโฮ (WINHO) 480x1000 ขนาด 6 ฟุต

เครื่องมิลลิ่งบริดจ์พอร์ท M2 R8...

เครื่องมิลลิ่งบริดจ์พอร์ท M2 R8

เครื่องกลึงต้ากัง 6 ฟุต นิ้วมิลในตัว...

เครื่องกลึงต้ากัง 6 ฟุต นิ้วมิลในตัว

เครื่องมิลลิ่งบริดจ์พอร์ต M2 R8...

เครื่องมิลลิ่งบริดจ์พอร์ต M2 R8

เครื่องกลึงเหอลี่ (HerLih) 400x1000 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงเหอลี่ (HerLih) 400x1000 ขนาด 6 ฟุต

เครื่องกลึงอีโคก้า (Ecoca) 460x1000 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงอีโคก้า (Ecoca) 460x1000 ขนาด 6 ฟุต

เครื่องกลึงจินเหอ 430x1000 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงจินเหอ 430x1000 ขนาด 6 ฟุต

เครื่องกลึงวินโฮ (WinHo) 480x1000 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงวินโฮ (WinHo) 480x1000 ขนาด 6 ฟุต

เครื่องกลึงจินเหอ (ChinHung) 530x1100 ขนาด 6 ฟุต...

เครื่องกลึงจินเหอ (ChinHung) 530x1100 ขนาด 6 ฟุต