แสดงประกาศทั้งหมดของ tv2538
โทร.0850701289, 850701289